Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy – 29 listopada 2021 r.