Drugie wezwanie Akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji Spółki