Dematerializacja akcji Zakładów Męsnych Łuków S.A.