Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy – 20 lipca 2020 r.